...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลลำไยสด รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ >

นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...โบลิเวียปฏิบัติการกำจัดโรคนิวคาสเซิล >

หน่วยงานสุขอนามัยเกษตรและความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ (SENASAG) ของประเทศโบลิเวีย ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเกี่ยวกับมุม...