ข่าว/กิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลลำไยสด รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลลำไยสด รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 99 ราย ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมดังก...

โบลิเวียปฏิบัติการกำจัดโรคนิวคาสเซิล

หน่วยงานสุขอนามัยเกษตรและความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ (SENASAG) ของประเทศโบลิเวีย ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเกี่ยวกับมุมมองในการกำจัดโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) ในประเทศในอีก 5 ปี ข้างหน้าประธาน SENASAG กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดโรคนิวคาสเซิล และความรู...© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ