ข่าว/กิจกรรม

โบลิเวียปฏิบัติการกำจัดโรคนิวคาสเซิล

หน่วยงานสุขอนามัยเกษตรและความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ (SENASAG) ของประเทศโบลิเวีย ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเกี่ยวกับมุมมองในการกำจัดโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) ในประเทศในอีก 5 ปี ข้างหน้าประธาน SENASAG กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดโรคนิวคาสเซิล และความรู้ด้านความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ แก่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจากทั่วประเทศ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรของโบลิเวียยังจะเตรียมโครงการฉีดวัคซีนในสัตว์ปีก เพื่อกำจัดโรคนิวคาสเซิลที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสัตว์ปีกของโบลิเวียอีกด้วย

                ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีกแห่งชาติของโบลีเวีย (AHA) จะสนับสนุนและร่วมมือรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อกำจัดโรคนิวคาสเซิลด้วย


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ