คุณสมบัติผู้ใช้งานระบบ และลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้ใช้งานระบบ และลงทะเบียน

  o
 1. o

  ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรับรอง

  o
 2. o
 3. o

  ผู้ประกอบการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) เครื่องพิมพ์ (Printer) และมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน

  o
 4. o
 5. o

  ผู้ประกอบการ สมัครใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก กับ มกอช.

  o
 6. o
 7. o

  ผู้ประกอบการ เตรียมข้อมูลทะเบียนหลัก (เช่น ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลพืช ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลแปลงปลูก ข้อมูลสินค้า รูปภาพ) และขั้นตอนการผลิตสำหรับบันทึกในระบบ (Flow + รูปแบบหมายเลขล็อต) เพื่อบันทึกลงระบบ

  o

 


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ